Ouderparticipatie
 
Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een overzicht van alle activiteiten waarbij we uw hulp kunnen gebruiken. U kunt zich met het bijgevoegde formulier meteen opgeven.
Uiteraard kunt u zich ook tussentijds opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Uw hulp is altijd zeer welkom!

Hieronder vindt u een overzicht van taken waarbij u kunt helpen.

 


Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leraren die het school- en het bestuursbeleid bespreken.

De MR geeft advies of instemming aan besluiten of voornemens van het bestuur (salto). Ook bezoeken twee leden van de MR de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De directeur van de school vertegenwoordigt tijdens de MR-vergaderingen op een aantal onderdelen van het bestuursbeleid het salto-bestuur.

Bij de GMR-vergaderingen wordt het salto-bestuur vertegenwoordigd door een bestuurslid of een lid van de afdeling Openbaar Onderwijs.Klassenouders

Aan elke groep zijn één of twee klassenouders verbonden. Zij zijn een direct aanspreekpunt voor de ouders. Zij kunnen door de leerkracht gevraagd worden om diverse activiteiten in te klas te ondersteunen, zoals het vieren van de verjaardag van de leerkracht, het regelen van vervoer bij een uitstapje en dergelijke. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich hiervoor bij de leerkacht aanmelden.
 Hulp bij expressielessen

Ook tijdens de expressielessen wordt ouderhulp zeer op prijs gesteld in de verschillende groepen. De ouders assisteren de desbetreffende leerkracht in de groep of bij kleinere groepjes.

 


Festiviteitengroep

Deze groep organiseert de jaarlijkse evenementen zoals: schoolreis, St. Nicolaas, maaltijdviering, carnaval en eindeschooljaarsfeest.

Het voorbereiden en organiseren is de taak van de werkgroepleden.

 


Klussengroep

De werkgroep verricht klein onderhoud in en rondom de school en heeft bijvoorbeeld zorggedragen voor de zolder in de buitenberging, de prijzenkast in de hal en de plaatsing van de speeltoestellen op het plein.

In onderling overleg wordt een avond gekozen wanneer de leden bij elkaar komen.

 


Schoolkampen

Aan het begin van elk schooljaar gaan de bovenbouwgroepen op kamp. Groep 7 en 8 gaan vier dagen op kamp en de groepen 5 en 6 gaan twee dagen op kamp.

Voor de organisatie en uitvoering zijn ouders nodig zoals: fietsbegeleid(st)er, vervoerder van materiaal/bagage, kok en als groepsbegeleider.

De leden van de kookgroep blijven ook op het kamp slapen.

Elk voorjaar ontvangen de ouders van de bovengenoemde leerlingen een brief met uitgebreide informatie over het schoolkamp waarna u zich als ouderhulp kunt opgeven.

Ook ouders van kinderen in de overige groepen kunnen zich hiervoor aanmelden.
 Schoolreis

De kinderen van groep 1 tot en met 4 gaan in het voorjaar op schoolreis.
De organisatie en uitvoering berusten bij de festiviteitengroep in overleg met het team.

Indien nodig doet de werkgroep een aparte oproep aan andere ouders om te helpen bij de begeleiding van de groepjes.
 Knutselgroep

Deze groep maakt allerlei versieringen voor de school en de verschillende groepen die te maken hebben met een thema. Dit jaar gebeurt dit op woensdag of donderdag
Er worden ook materialen hersteld.

Ouders van peuters zijn ook van harte welkom bij deze groep.

 Werkgroep V&V (Verkeer en Veiligheid)

Deze werkgroep houdt zich bezig met  de veiligheid rondom school en het controleren van bijvoorbeeld de speeltoestellen.
Er wordt jaarlijks een checklist gehanteerd met aandachtspunten die te maken hebben met het aspect veiligheid. De werkgroep controleert en voert diverse activiteiten uit.
Het onderdeel verkeer gaat vooral over een veilige weg naar school en het verbeteren van gevaarlijke situaties op de openbare weg rondom de school.
De groep houdt zich ook bezig met het actieplan van het Brabants Verkeersveiligheidslabel.